Dy ddewis.
Dy bleidlais

 
vote-header.png
 
 

Sicrhau bod dy bleidlais yn cyfrif

Bydd dy bleidlais yn penderfynu pwy fydd yn dy gynrychioli di a dy ran di o Gymru yn Senedd Ieuenctid Cymru.

 
 
 
 

COFRESTRU I BLEIDLEISIO

Cyn gallu pleidleisio yn etholiadau Senedd Ieuenctid Cymru, bydd angen i ti gofrestru.

Rhaid cofrestru ar-lein ac mae’n cymryd tua 5 munud.

Paid â cholli allan. Mae gennyt tan 16 Tachwedd 2018 i gofrestru.

vote-circles.png
 
 
 
vote-triangles.png
 

DEFNYDDIO DY BLEIDLAIS

Ar 5 Tachwedd 2018, byddi di’n gallu gweld yr holl ymgeiswyr sy’n sefyll i fod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru lle rwyt ti’n byw.

Bydd modd i ti ddarllen y wybodaeth amdanynt a phenderfynu pa un sy’n cynrychioli’r ffordd rwyt ti’n meddwl ac yn teimlo am y pethau sy’n bwysig i ti.

 
 
 
 

PLEIDLEISIO

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, bydd e-bost yn cael ei ddanfon atat ar y 5ed o Dachwedd 2018 yn esbonio sut i bleidleisio.

Bydd modd i ti bleidleisio ar-lein unrhyw bryd rhwng 5 Tachwedd 2018 a 25 Tachwedd 2018.

vote-squares.png
 
 
 
 
 

CAIFF CANLYNIADAU’R ETHOLIAD EU CYHOEDDI YM MIS RHAGFYR 2018

 
 
 
 
register-memphis-pink.png

cOFRESTRU I BLEIDLEISIO

Sicrhau bod dy bleidlais yn cyfrif

Memphis-overlay-zigzag.png

lAWRLWYTHO'R CANLLAW PLEIDLEISIO