Ymgysylltu ag etholiad Senedd Ieuenctid Cymru

AdobeStock_96268925.jpeg
 
 

Sut y gallwch
ein cefnogi

Gwaeddwch yn groch i'n helpu i annog pobl ifanc i gofrestru i bleidleisio erbyn 16 Tachwedd ac wedyn i bleidleisio!  

Mae'r bleidlais ar agor nawr, tan 25 Tachwedd 2018.

 
 
hashtag-2png.png

#EtholiadSIC

Ar gyfer yr ymgyrch etholiadol, byddwn yn annog pleidleiswyr, ymgeiswyr, partneriaid a dylanwadwyr i ddefnyddio’r hashnod #EtholiadSIC

election-hub.png

Hyb yr Etholiad

Rhannwch y linc i'n Canolfan Etholiadau, fel y gall pobl gael y newyddion diweddaraf am etholiad cyntaf Senedd Ieuenctid Cymru - wrth i bethau ddigwydd.

yp-logo-line.png

Logo

Gallech naill ai rannu’r logo ar eich cyfryngau cymdeithasol, blog neu wefan, neu ychwanegu’r logo at fideos neu luniau a’u rhannu.

Defnyddiwch ein logo

 
post-video.png

Rhannu fideo

Beth am rannu fideo ar eich cyfryngau cymdeithasol, blog neu vlog sy’n dangos eich cefnogaeth i Senedd Ieuenctid Cymru?

Gallech chi ddymuno’n dda i’r holl ymgeiswyr, annog pobl ifanc i bleidleisio, neu efallai ddymuno’n dda i’r ymgeiswyr yn eich etholaeth chi – eich penderfyniad chi’n llwyr!

post-picture.png

Rhannwch lun

Mae llun yn adrodd cyfrolau

Efallai yr hoffech rannu llun ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a dymuno’n dda i’r ymgeiswyr yn y pennawd.

plane.png

Anfonwch eich cynnwys atom

Efallai yr hoffech chi ddangos eich cefnogaeth ond byddai’n well gennych anfon fideos neu ddelweddau atom i ni eu defnyddio yn hytrach na’u defnyddio ar eich sianeli eich hun. Dim problem.

Anfonwch e-bost atom

 
 

Tagiwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

 
 
 

Hefyd, mae gennym ddigwyddiad Facebook y byddwn yn ei ddefnyddio fel canolbwynt i hyrwyddo cyfnod yr etholiad. Gallech hyrwyddo hyn drwy’ch sianeli eich hun i’n helpu ni i annog pobl i bleidleisio, pleidleisio, pleidleisio!

 
 
 
 
important.png

PETHAU PWYSIG…

Mae Senedd Ieuenctid Cymru yn niwtral yn wleidyddol – nid ydym yn disgwyl i chi wneud datganiadau gwleidyddol na mynegi barn wleidyddol.

Os ydych chi’n penderfynu dangos eich cefnogaeth, cofiwch nodi’n glir bod eich neges wedi’i noddi.

Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth, ond nid ydym am ichi dorri rheolau'r Asiantaeth Safonau Hysbysebu.