Mae etholiad Senedd Ieuenctid Cymru wedi dechrau!

Mae gennych tan 5.00 ar 25 Tachwedd i benderfynu pwy yr hoffech ei gael i’ch cynrychioli yn Senedd Ieuenctid gyntaf Cymru.

SUT ALLA I BLEIDLEISIO?

1. COFRESTRU I BLEIDLEISIO            

Cyn i ti bleidleisio yn etholiadau Senedd Ieuenctid Cymru, bydd angen i ti gofrestru. Rhaid cofrestru ar-lein, ac mae'n cymryd tua 5 munud i wneud hynny.

 Cofrestra i bleidleisio nawr

 Unwaith y byddi wedi cofrestru i bleidleisio, byddi’n cael neges e-bost gyda'th god pleidleisiwr unigryw a chyfarwyddiadau ar sut i ddefnyddio dy bleidlais. 

2. EDRYCH PWY YW’R YMGEISWYR

Edrych ar yr holl ymgeiswyr i weld pawb sy'n sefyll i fod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru lle rwyt ti’n byw.

 Byddi’n gallu darllen eu bywgraffiad a phenderfynu pa berson rwyt ti’n ystyried sy’n cynrychioli sut rwyt ti’n meddwl ac yn teimlo am y materion sy’n bwysig i ti. 

Gweld yr ymgeiswyr

 3. DEFNYDDIO DY BLEIDLAIS

Galli bleidleisio ar-lein unrhyw bryd rhwng 5 Tachwedd 2018 a 25 Tachwedd 2018. Gwna’n siŵr bod gen ti dy god pleidleisiwr unigryw yn barod, fel y galli ddefnyddio dy bleidlais.