Cyfle Olaf I Gofrestru I Bleidleisio

Mae pob pleidlais yn cyfrif ym mis Tachwedd.

Mae etholiadau Senedd Ieuenctid Cymru wedi agor ac mae miloedd ohonoch eisoes wedi pleidleisio dros yr ymgeiswyr rydych am i’ch cynrychioli chi.

Last-chance.png

Os nad ydych chi wedi cofrestru i bleidleisio, bydd angen i chi wneud hynny erbyn 5pm ddydd Gwener 16 Tachwedd 2018 er mwyn gallu bwrw eich pleidlais.
 
Gwnewch i’ch pleidlais gyfrif.