Diolch.

 

Gofynnwyd i chi sut fath o senedd ieuenctid yr oeddech am i’ch SENEDD IEUENCTID CHI fod, a sut y dylai eich cynrychioli chi. Cawsom ymateb gan filoedd ohonoch.

Bydd y syniadau, y farn a’r safbwyntiau yr ydych wedi rhoi o’ch amser i’w rhoi i ni nawr yn ein helpu i ddatblygu eich senedd ieuenctid.

Y dechrau yn unig yw hyn. Daliwch ati i gadw golwg, i gael gweld beth fydd y camau nesaf …

Mehefin 2017