Dy broblemau

SGILIAU BYWYD YN Y CWRICWLWM

Life-Skills.png
 
 

DY BARATOI AT Y BYWYD SYDD O’TH FLAEN?

Dylai'r sgiliau bywyd rwyt ti’n eu dysgu yn yr ysgol a'r coleg helpu i'th baratoi at y dyfodol. Ond pa mor dda mae'r rhain yn cael eu haddysgu ar draws Cymru?

 Dyna pam mae angen dy help di arnon ni i ddeall ac edrych yn fanwl ar sgiliau bywyd yn y cwricwlwm dros y ddwy flynedd nesaf.

 
 
 
 

CYMER RAN

Byddai dy help di’n ddefnyddiol i ni. Dyma sut i gymryd rhan yn ein gwaith ar sgiliau bywyd yn y cwricwlwm.

 
 
 
Chat-Icon-Medium.png

Rhanna dy farn â ni

Anfona neges aton ni i sôn am dy brofiadau o ddysgu sgiliau bywyd yn dy ysgol.

 
 
 
 

Y newyddion diweddaraf