Dy broblemau

Sbwriel a gwastraff plastig

littering-plastic-waste-header.jpg
 
 

BETH I'W WNEUD GYDA’N
GWASTRAFF?

P'un a ydyn ni’n bwriadu gollwng sbwriel ai peidio, mae’r sbwriel rydyn ni’n ei daflu’n gallu llygru lle rydyn ni’n byw a gallai gyrraedd y môr yn y pen draw, a phwy a ŵyr lle bydd yn mynd wedyn?

Dyma pam mae angen dy help di arnon ni i ddeall ac edrych yn fanwl ar ffyrdd o fynd i'r afael â sbwriel a gwastraff plastig dros y ddwy flynedd nesaf.

 
 
 
 

CYMER RAN

Dyma sut i gymryd rhan yn ein gwaith ar ollwng sbwriel a gwastraff plastig.

 
 
 
Chat-Icon-Medium.png

Rhanna dy farn â ni

Anfona neges aton ni i rannu’r syniadau sydd gent ti ar gyfer mynd i'r afael â sbwriel a gwastraff plastig yng Nghymru.

 
 
 
 

Y newyddion diweddaraf