Cymryd rhan

history-header.png
 
 

Gweithredwch! 

Nid dim ond ‘gwleidyddiaeth’ yw hyn. Mae hyn yn ymwneud â’n hamgylchedd, ein hysgolion, ein hiechyd...mae’n ymwneud â phopeth sy’n bwysig.  

 
 

Sgiliau bywyd yn y cwricwlwm

Pa mor dda y mae’r sgiliau bywyd sy’n cael eu haddysgu i ti yn yr ysgol neu'r coleg yn dy baratoi at y dyfodol?

Sbwriel a gwastraff plastig

Pa syniadau sydd gent ti ar gyfer mynd i'r afael â sbwriel a gwastraff plastig yng Nghymru?

CYMORTH IECHYD EMOSIYNOL AC IECHYD MEDDWL

Sut y gallai cymorth iechyd meddwl i bobl ifanc yng Nghymru gael ei wella?

 
 
 
 

Cefnogwch ein gwaith 

 

ADNODDAU 

Lawrlwythwch adnoddau i helpu i gefnogi ein gwaith ac i godi ymwybyddiaeth o hawliau pobl ifanc. 

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF

Cofia gofrestru ar gyfer cylchlythyr Senedd Ieuenctid Cymru feldy fod yn gwybod popeth am y newyddion diweddaraf, digwyddiadau a chynnwys unigryw.